Hirurgija

Rekonstrukcija grudi

Rekonstrukcija grudi tokom/nakon lečenja karcinoma dojke

Postoji primarna i sekundarna rekonstrukcija grudi.

U našoj ustanovi se najčešće radi sekundarna rekonstrukcija grudi.

Radi se o pacijentkinjama kojima je već uklonjena dojka. Operativni zahvat se može sprovoditi nekoliko meseci ili čak nekoliko godina posle završenog onkološkog lečenja. One nemaju proširenje osnovne bolesti, a motivisane su da sebi vrate kvalitetan život. Postoji više tipova rekonstrukcije grudi u periodu nakon uklanjanja dojke.

U zavisnosti od dodatnog onkološkog lečenja, kvaliteta kože i veličine dojke rade se različite procedure. Naravno u skladu sa željama pacijentkinje i mogućnostima njihove konstitucije.

Operativni zahvat podrazumeva rekonstrukciju grudi privremenom ili trajnom protezom, koristimo endoproteze anatomskog oblika, jer one imaju bolju simulaciju prirodne dojke. U drugom aktu radi se simetralizacija, odnosno korekcija položaja zdrave dojke. Ova procedura je komforna za pacijente, relativno kratko traje i postoperativni tok im nije težak, tako da posle dve nedelje kreću u novi život.

Ukoliko postoji nedostatak kože, ona se najpre mora proširiti ekspanzijom u prvom aktu primenom takozvanog tkivnog ekspandera, ili se odmah ubacuje Becker-ova proteza - ekspander koja trajno ostaje. U narednih nekoliko nedelja pacijentkinja dolazi na 5 - 7 dana kada se kroz posebno mesto na koži ubacuju manje količine fiziološkog rastvora, tako da dolazi do postepenog punjenja implantata do željenog volumena.

Nekoliko meseci nakon operacije može se izvršiti rekonstrukcija bradavice sa kožom vaginalnih usana, sa delom bradavice zdrave dojke ili tetovažom, kao i eventualna dodatna korekcija u smislu postizanja simetrije sa drugom dojkom (smanjivanje i podizanje druge dojke).

Operativni zahvat se vrši u opštoj anesteziji, traje oko 1 - 1,5 h.

Slična je procedura i kod urođeno nerazvijene dojke.

Ponekad su prisutne i retke komplikacije u smislu otoka, seroma koji se produženo drenira.

Preventivni pregled dojke

U cilju postavljanja pravovremene dijagnoze i blagovremenog lečenja, u našoj ustanovi se obavlja preventivni pregled dojki i vrši edukacija u pravcu svakodnevnog samopregleda, pacijentkinje dobijaju brošure sa detaljnim uputstvima.