O nama

Tim

Lekari

Dr Biljana Ivošević Stegić

Dr Biljana Ivošević StegićOsnivač specijalne bolnice "Sveti Stefan"

Dr Biljana Ivošević Stegić rođena u Subotici, Medicinski fakultet završila u Beogradu.

Specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije, specijalizirala na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, specijalizacija iz oblasti hirurgije dojke, kao i rekonstruktivne hirurgije dojke u Italiji - Milano, iz oblasti estetske hirurgije u Danskoj - Kopenhagen.

Osnivač i šef odseka za plastičnu hirurgiju Opšte bolnice Subotica.

Prva u regiji uvela novu medicinsku tehnologiju korišćenjem implantata u toku hirurškog lečenja ca dojke - rekonstruktivna hirurgija dojke.

Osnovala specijalnu bolnicu "Sveti Stefan" kao jedna od retkih žena hirurga u privatnoj praksi, kontinuirano se usavršava u mnogobrojnim svetskim centrima za estetsku hirurgiju. Učesnik evropskih i svetskih Kongresa. Član evropskog udruženja estetskih i plastičnih hirurga.

Dr Lazar Pajević

Dr Lazar PajevićSpecijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije

Dr Lazar Pajević rođen u Vrbasu, Medicinski fakultet završio u Beogradu.

Specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije, specijalizirao na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Primarna zdravstvena zaštita na Vojnomedicinskoj akademiji.

Šef vojno medicinskog osoblja u jugozapadnom delu Srbije, zadužen za organizovanje zdravstvene zaštite vojnih lica i njihovih porodica.

Hirurg u bolnici Sao Paolo za estetsku hirurgiju u Brazilu. 

Osnivač privatne bolnice za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju „Komnenus“.

Osnivač Atlas opšte bolnice.

Član SRBPRAS i ISAPS.

Detalji

Dr Edgar Ormai

Dr Edgar OrmaiSpecijalista opšte hirurgije - Stručni konsultant

Načelnik Odeljenja hirurgije Opšte bolnice Subotica.

Dr Bjanka Krstičević AndrićSpecijalista anesteziologije sa reanimatologijom

Dr Bjanka Krstičević Andrić rođena u Ljubljani, Medicinski fakultet završila u Beogradu.

Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, specijalizirala na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Lekar opšte prakse – Medicina rada, Beograd.

Specijalizant – Bolnica “Dragiša Mišović”, Beograd.

Anesteziolog i reanimator Klinike za anesteziologiju i intenzivnu terapiju, VMA Beograd.

Učesnik mnogobrojnih seminara i kongresa u zemlji i inostranstvu.

Član Srpskog lekarskog društva - Sekcija za anesteziologiju i intenzivnu terapiju.

Dr Predrag Spasić

Dr Predrag SpasićSpecijalista anesteziologije sa reanimatologijom - Stručni konsultant

Dr Predrag Spasić rođen u Svilajncu, Medicinski fakultet završio u Beogradu.

Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, stažirao i specijalizirao na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Anesteziolog na Institutu za ortopedsko-hirurške bolesti “Banjica”, Beograd.

Anesteziolog u Opštoj bolnici Subotica, Subotica.

Član Društva anesteziologa Srbije, Evropskog Društva za Regionalnu Anesteziju, i Udruženja lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva.

Detalji

Dr Tomislav Stantić

Dr Tomislav StantićSpecijalista radiologije - Stručni konsultant

Dr Tomislav Stantić, rođen u Subotici, Medicinski fakultet završio u Novom Sadu.

Marketing menadžer u AD „Galenika“ – Zemun.

Lekar opšte prakse u Domu Zdravlja Subotica – Tavankut.

Specijalista radiolog, specijalizirao radiologiju na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Specijalista radiolog na Odeljenju za radiološku dijagnostiku Opšte bolnice u Subotici.

Odbranio magistarsku tezu “Značaj ultrazvučne dijagnostike u diferencijalnoj dijagnozi opstruktivnih uropatija” na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Načelnik Odeljenja za radiološku dijagnostiku Opšte bolnice u Subotici.

Osnivač privatne specijalističke radiološke ordinacije “Dijagnostički centar Subotica”.

Upisao doktorske studije na temu “Značaj obezbeđenja i kontrole kvaliteta u dijagnostičkoj i skrining mamografiji”.

Usavršavanje na Evropskom kongresu radiologa u Austriji – Beč; na LKH Univerzitetskoj klinici u Austriji – Grac; iz oblasti dijagnostike ultrabrzim skenerima na EBCT u Austriji – Grac; iz oblasti procene zdravstvenih tehnologija na Observatory Venice Summer School u Italiji – Venecija.

Član predsedništva Radiološke sekcije Srpskog lekarskog društva.

Zamenik Predsednika Upravnog odbora Zdravstvenog centra u Subotici.

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Vlade Republike Srbije.

Potpredsednik Vlade AP Vojvodine i Pokrajinski sekretar za lokalnu samoupravu i međuregionalnu saradnju.

Konsultant i supervizor (“drugi čitač) na Nacionalnom programu ranog otkrivanja raka dojke u Opštoj bolnici Subotica.

Detalji

Dr Bojana Matković Šakić

Dr Bojana Matković ŠakićSpecijalista pulmologije - Stručni konsultant

Dr. Bojana Matković Šakić, Medicinski fakultet završila je u Novom Sadu. 

Specijalista pulmologije, specijalizirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Lekar SHMP u Domu zdravlja, Subotica.

Načelnik pulmologije u Opštoj bolnici, Subotica.

Završila Master poslovne ekonomije.

Upisala subspecijalizaciju iz alergologije.

Dr Karolina Berenji

Dr Karolina BerenjiSpecijalista higijene - Stručni konsultant

Dr Karolina Berenji rođena u Subotici, Medicinski fakultet završila u Novom Sadu.

Specijalista higijene, specijalizirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Upisala doktorske studije iz oblasti javnog zdravlja.

Specijaliste higijene u oblasti savetovališta za pravilnu ishranu, promocije pravilne ishrane, zdravstvene bezbednosti hrane, higijenske ispravnosti vode za piće i u oblasti komunalne higijene - Zavod za javno zdravlje Subotica.

Predavač na studijskim programima strukovni dijetetičar-nutricionista, strukovna medicinska sestra i ostalim studijskim programima - Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici.

Autor/koautor u preko 15 stručnih i naučnih radova koji su objavljeni u domaćim i međunarodnim medicinskim časopisima, kao i preko 20 radova koji su objavljeni na domaćim i međunarodnim kongresima.

Učesnik i koordinator u više projekata iz oblasti promocije pravilne ishrane, kao i učesnik-predavač na više seminara organizovanih na temu pravilne ishrane (seminari Društva dijetetičara Vojvodine, Organskom hranom do zdravlja).

Član Lekarske komore Srbije.

Dr Aleksandar Živković

Dr Aleksandar ŽivkovićSpecijalista interne medicine - kardiolog / Stručni konsultant

Dr Aleksandar Živković, Medicinski fakultet završio u Beogradu.

Specijalista interne medicine, specijalizaciju započeo u KCS, a završio je na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Magistarsku tezu iz kardiologije odbranio na beogradskom univerzitetu.

Užu specijalizaciju iz kardiologije završio na IKVB Vojvodine - Sremska Kamenica, sa posebnom edukacijom za implantabilne pejsmejkere.

Načelnik Odeljenja kardiologije – Opšta Bolnica Subotica.

Kontinuirano se usavršava na raznim kongresima i seminarima, u zemlji i inostranstvu.

Medicinske sestre/tehničari

Dragana Đorđević

Dragana ĐorđevićMedicinska sestra

Dragana Đorđević, Srednju medicinsku školu – opšti smer završila u Gnjilanama.

Staž završila u Zdravstvenom Centru Gnjilane-Šilovo, na poslovima medicinskog tehničara u  internističko-akušerskoj ambulanti. Kao volonter, radila je na internom odeljenju u Zdravstvenom Centru Gnjilane-Šilovo, a zatim kao medicinska sestra u Oftalmološkoj poliklinici “Perfect Vision”.

Izrazito vedra, komunikativna, uporna, samoinicijativna i odgovorna osoba – spremna da brzo prihvati i primeni nova znanja.

Poštovanje timskog rada, predanost višečasovnom radu – gde joj ni rad pod pritiskom ne predstavlja problem, kao i odlične organizatorske sposobnosti čine je nezamenljivom u preoperativnoj pripremi, kao i postoperativnoj nezi pacijenata.

Nemanja Šarkočević

Nemanja ŠarkočevićAnestetičar - Specijalista za rad u anesteziji

Nemanja Šarkočević završava Visoku zdravstvenu školu strukovnih studija u Beogradu.

Vodeći tehničar u službi Hitne pomoći, Uroševac - Kosovo.

Medicinski tehničar za rad u smeni Jedinice za intezivnu negu u Opštoj bolnici Subotica.

Anestetičar – specijalista za rad u anesteziji – 12 godina iskustva u radu na poslovima anestetičara u toku pružanja anestezije iz oblasti sledećih hirurških grana: vaskularna hirurgija, abdominalna hirurgija, plastična hirurgija, ginekologija, urologija, ortopedija, otorinolaringologija, dečija hirurgija i oftalmologija.