O nama

Tim

Dr Biljana Ivošević Stegić

Dr Biljana Ivošević StegićOsnivač specijalne bolnice "Sveti Stefan"

Dr Biljana Ivošević Stegić rođena u Subotici, Medicinski fakultet završila u Beogradu.

Specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije, specijalizirala na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, specijalizacija iz oblasti hirurgije dojke, kao i rekonstruktivne hirurgije dojke u Italiji - Milano, iz oblasti estetske hirurgije u Danskoj - Kopenhagen.

Osnivač i šef odseka za plastičnu hirurgiju Opšte bolnice Subotica.

Prva u regiji uvela novu medicinsku tehnologiju korišćenjem implantata u toku hirurškog lečenja ca dojke - rekonstruktivna hirurgija dojke.

Osnovala specijalnu bolnicu "Sveti Stefan" kao jedna od retkih žena hirurga u privatnoj praksi, kontinuirano se usavršava u mnogobrojnim svetskim centrima za estetsku hirurgiju. Učesnik evropskih i svetskih Kongresa. Član evropskog udruženja estetskih i plastičnih hirurga.

Dr Lazar Pajević

Dr Lazar PajevićSpecijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije

Dr Lazar Pajević rođen u Vrbasu, Medicinski fakultet završio u Beogradu.

Specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije, specijalizirao na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Primarna zdravstvena zaštita na Vojnomedicinskoj akademiji.

Šef vojno medicinskog osoblja u jugozapadnom delu Srbije, zadužen za organizovanje zdravstvene zaštite vojnih lica i njihovih porodica.

Hirurg u bolnici Sao Paolo za estetsku hirurgiju u Brazilu. 

Osnivač privatne bolnice za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju „Komnenus“.

Osnivač Atlas opšte bolnice.

Član SRBPRAS i ISAPS.

Detalji

Dr Predrag Spasić

Dr Predrag SpasićSpecijalista anesteziologije sa reanimatologijom

Dr Predrag Spasić rođen u Svilajncu, Medicinski fakultet završio u Beogradu.

Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, stažirao i specijalizirao na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Anesteziolog na Institutu za ortopedsko-hirurške bolesti “Banjica”, Beograd.

Anesteziolog u Opštoj bolnici Subotica, Subotica.

Član Društva anesteziologa Srbije, Evropskog Društva za Regionalnu Anesteziju, i Udruženja lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva.

Detalji

Dr Edgar Ormai

Dr Edgar OrmaiSpecijalista opšte hirurgije - Stručni konsultant

Načelnik Odeljenja hirurgije Opšte bolnice Subotica.

Dr Tomislav Stantić

Dr Tomislav StantićSpecijalista radiologije - Stručni konsultant

Dr Tomislav Stantić, rođen u Subotici, Medicinski fakultet završio u Novom Sadu.

Marketing menadžer u AD „Galenika“ – Zemun.

Lekar opšte prakse u Domu Zdravlja Subotica – Tavankut.

Specijalista radiolog, specijalizirao radiologiju na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Specijalista radiolog na Odeljenju za radiološku dijagnostiku Opšte bolnice u Subotici.

Odbranio magistarsku tezu “Značaj ultrazvučne dijagnostike u diferencijalnoj dijagnozi opstruktivnih uropatija” na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Načelnik Odeljenja za radiološku dijagnostiku Opšte bolnice u Subotici.

Osnivač privatne specijalističke radiološke ordinacije “Dijagnostički centar Subotica”.

Upisao doktorske studije na temu “Značaj obezbeđenja i kontrole kvaliteta u dijagnostičkoj i skrining mamografiji”.

Usavršavanje na Evropskom kongresu radiologa u Austriji – Beč; na LKH Univerzitetskoj klinici u Austriji – Grac; iz oblasti dijagnostike ultrabrzim skenerima na EBCT u Austriji – Grac; iz oblasti procene zdravstvenih tehnologija na Observatory Venice Summer School u Italiji – Venecija.

Član predsedništva Radiološke sekcije Srpskog lekarskog društva.

Zamenik Predsednika Upravnog odbora Zdravstvenog centra u Subotici.

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Vlade Republike Srbije.

Potpredsednik Vlade AP Vojvodine i Pokrajinski sekretar za lokalnu samoupravu i međuregionalnu saradnju.

Konsultant i supervizor (“drugi čitač) na Nacionalnom programu ranog otkrivanja raka dojke u Opštoj bolnici Subotica.

Detalji

Dr Bojana Matković Šakić

Dr Bojana Matković ŠakićSpecijalista pulmologije - Stručni konsultant

Dr. Bojana Matković Šakić, Medicinski fakultet završila je u Novom Sadu. 

Specijalista pulmologije, specijalizirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Lekar SHMP u Domu zdravlja, Subotica.

Načelnik pulmologije u Opštoj bolnici, Subotica.

Završila Master poslovne ekonomije.

Upisala subspecijalizaciju iz alergologije.

Dr Karolina Berenji

Dr Karolina BerenjiSpecijalista higijene - Stručni konsultant

Dr Karolina Berenji rođena u Subotici, Medicinski fakultet završila u Novom Sadu.

Specijalista higijene, specijalizirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Upisala doktorske studije iz oblasti javnog zdravlja.

Specijaliste higijene u oblasti savetovališta za pravilnu ishranu, promocije pravilne ishrane, zdravstvene bezbednosti hrane, higijenske ispravnosti vode za piće i u oblasti komunalne higijene - Zavod za javno zdravlje Subotica.

Predavač na studijskim programima strukovni dijetetičar-nutricionista, strukovna medicinska sestra i ostalim studijskim programima - Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici.

Autor/koautor u preko 15 stručnih i naučnih radova koji su objavljeni u domaćim i međunarodnim medicinskim časopisima, kao i preko 20 radova koji su objavljeni na domaćim i međunarodnim kongresima.

Učesnik i koordinator u više projekata iz oblasti promocije pravilne ishrane, kao i učesnik-predavač na više seminara organizovanih na temu pravilne ishrane (seminari Društva dijetetičara Vojvodine, Organskom hranom do zdravlja).

Član Lekarske komore Srbije.

Dr Aleksandar Živković

Dr Aleksandar ŽivkovićSpecijalista interne medicine - kardiolog / Stručni konsultant

Dr Aleksandar Živković, Medicinski fakultet završio u Beogradu.

Specijalista interne medicine, specijalizaciju započeo u KCS, a završio je na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Magistarsku tezu iz kardiologije odbranio na beogradskom univerzitetu.

Užu specijalizaciju iz kardiologije završio na IKVB Vojvodine - Sremska Kamenica, sa posebnom edukacijom za implantabilne pejsmejkere.

Načelnik Odeljenja kardiologije – Opšta Bolnica Subotica.

Kontinuirano se usavršava na raznim kongresima i seminarima, u zemlji i inostranstvu.