Hirurgija

Labioplastika

Labioplastika

Uvećane male usne su uglavnom urođeni problem.

Uvećane male ili velike usne predstavljaju estetski, psihoseksualan i funkcionalan problem kod žena. Bol prilikom seksualnih odnosa, hronična iritacija, teškoće prilikom održavanja lične higijene, sve su to razlozi da se podvrgnete ovom jednostavnom operativnom zahvatu u uslovima lokalne anestezije ili analgosedacije.

Hirurškom tehnikom se odstrani višak i ukoliko je neophodno učini dodatna rekonstrukcija malih usana ili koriguje asimetrija. Pacijentkinja napušta kliniku 2 sata nakon operacije.

Koriste se fini resorptivni konci, koji se u toku narednih nekoliko dana spontano gube prilikom održavanja lične higijene.