Hirurgija

Abdominoplastika

Abdominoplastika

Metodom minimalno invanzivne abdominoplastike vrše se operacije zatezanja kože stomaka.

Ova intervencijia podrazumeva uklanjanje viška kože i potkožnog masnog tkiva sa predela stomaka, kao i "plastiku" mišića trbušnog zida.

Intervencija se izvodi u uslovima opšte anestezije u trajanju od 2-4 h. Ožiljak je horizontalan, nisko postavljen i lepo sakriven.

Konci se skidaju nakon 2 nedelje, a specijalni steznik se nosi mesec dana nakon intervencije.