Hirurgija

Korekcija nosa

Korekcija nosa - Rinoplastika

Korekcija nosa, poznata i kao rinoplastika je intervencija kojom se menja oblik nosa. Motivacija pacijenta za odabir rinoplastike može biti da se promeni samo izgled nosa, da se poboljša disanje ili se istovremeno koriguju i izgled i disanje.

Indikacija za ovaj zahvat je: izražena nosna grba-greben, preširok, baburast nos, sedlast nos, asimetričan nosni vrh.

Operativni zahvat podrazumeva:

Tako dobijamo estetsku promenu veličine i širine nosa i nozdrva, kao i otklanjanje problema pri disanju. Naravno, navedene tri intervencije se mogu nezavisno uraditi, kao na primer korekcija samo nosnog vrha.

Korekcija nosa se ne radi pre navršene 18 godine.

Sama intervencija traje oko 1,5 h u opštoj anesteziji.

Nakon intervencije u nosnice se postavlaju tamponi, a na spoljni deo nosa kompresivna maska.

Tamponi se uklanjaju već drugog postoperativnog dana, a maska se uklanja nakon 5-7 dana.